Sobota, 25 styczeń 2020
Rada Gminy
 Łoskot Jacek - Przewodniczący Rady Gminy
 Telefon: (25) 682-57-37 wew. 37
 Nowak Jakub - Wiceprzewodniczący Rady
 Goliszewski Bartłomiej
 Mańkowski Stanisław
 Cholewa Dariusz
 Brzeziński Stanisław
 Dziubak Jarosław
 Kalbarczyk Sławomir
 Kondeja Edward
 Jaworski Edward
 Gliwka Adam
 Brojek Karol
 Pokorska Mariola
 Wójcikowska Halina
 Cyrta Łukasz