Sobota, 25 styczeń 2020
Zaproszenie na konsultacje-warsztaty 10.10.2016 r.

     

Szanowni Mieszkańcy

zapraszamy na konsultacje społeczne

dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji gminy Maciejowice i określenia projektów rewitalizacyjnych.

 

Spotkanie warsztatowe odbędzie się

w dniu 10 października 2016 r.

w Muzeum Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach

o godzinie 18.00


Jeżeli chcecie mieć wpływ na swoją gminę – przyjdźcie i podzielcie się z nami Waszymi pomysłami.

 

Ponadto wszelkie opinie, uwagi i pomysły będą przyjmowane z wykorzystaniem: formularza konsultacyjnego i wzoru karty projektu które można pobrać klikając w odnośniki poniżej:

KARTA PROJEKTU

FORMULARZ KONSULTACYJNY

lub pobrać w biurze Zespołu ds. pozyskiwania funduszy unijnych zlokalizowanym w Ratuszu (wejście jak do USC).

Wypełnione karty i formularze można złożyć w formie elektronicznej na adres b.rulak@maciejowice.eu (w tytule e-maila proszę wpisać Rewitalizacja) lub złożyć osobiście w Sekretariacie UG lub w biurze Zespołu ds. pozyskiwania funduszy unijnych.  zlokalizowanym w Ratuszu (wejście jak do USC).