Sobota, 25 styczeń 2020
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Maciejowice - projekt dokumentu do konsultacji
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Maciejowice
na lata 2016-2023W związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Maciejowice na lata 2016-2023 informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego projektu dokumentu.
Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Maciejowice można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 2 (Zespół ds. pozyskiwania funduszy unijnych, Ratusz, wejście jak do USC) w okresie od 20.12.2016 r. do 27.12.2016 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.maciejowice.pl w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji.

Uwagi i opinie można zgłaszać:
• w formie elektronicznej na adres e-mail: b.rulak@maciejowice.eu
• w formie papierowej za pośrednictwem formularza, uzupełniając osobiście w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 2 (Zespół ds. pozyskiwania funduszy unijnych, Ratusz, wejście jak do USC)

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie www.maciejowice.pl w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji.

Ewentualne zapytania można kierować do Pani Beaty Rulak-Fryc – Koordynatora zespołu ds. pozyskiwania funduszy unijnych za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: b.rulak@maciejowice.eu
• telefoniczne: 25 682 57 37 wew. 36
• osobiście Urząd Gminy w Maciejowicach ul. Rynek 2 (Zespół ds. pozyskiwania funduszy unijnych, Ratusz, wejście jak do USC)


Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński