Sobota, 25 styczeń 2020
Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji


Szanowni Mieszkańcy

zapraszamy na konsultacje społeczne

dotyczące przygotowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Maciejowice

 

 

                          Spotkanie odbędzie się                  

w dniu 27 grudnia 2016 r.

w Muzeum Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach

o godzinie 16.00

 

 

Ponadto od 20.12.2016 r. do 27.12.2016 r. za pośrednictwem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie www.maciejowice.pl w zakładce Lokalny Program rewitalizacji oraz w biurze Zespołu ds. pozyskiwania funduszy unijnych zlokalizowanym w Ratuszu (wejście jak do USC) można zgłaszać uwagi do projektu dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji.


Wójt Gminy Maciejowice

/-/ Sylwester Dymiński